သရုပ်ဆောင်ရော.အဆိုရော ၂ ခု လုံး ဝါသနာ ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေဆု

သရုပ်ဆောင်ရော.အဆိုရော ၂ ခု လုံး ဝါသနာ ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေဆု

ကိုမင်းစည်သူ ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ သီချင်းဆိုဖြစ်တာပါ. ကိုကိုလူဆိုး သီချင်း ကလည်း ကို မင်းစည်သူ ကြောင့် ပဲ ဆိုဖြစ်တာပါ. သရုပ်ဆောင်ရော.အဆိုရော ၂ ခု လုံး ဝါသနာ ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေဆု

သရုပ်ဆောင်ရော.အဆိုရော ၂ ခု လုံး ဝါသနာ ပါတယ် ဆိုတဲ့ ရွှေဆု

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *