ຕຳແລ້ວຫນີ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

😭 ຕຳແລ້ວຫນີ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

16ໂມງ00ນາທີ.ຕຳແລ້ວໜີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກຕາຍຄາທີລະຫວ່າງເມືອງໄຊເມືອງຫຼາ


(9.10.22) ເກີດເຫດສະລົດຂຶ້ນໃນເວລາປະມານ 16ໂມງ00ນາທີ.ຕຳແລ້ວໜີເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຈັກຕາຍຄາທີລະຫວ່າງເມືອງໄຊເມືອງຫຼາ

ຕຳແລ້ວຫນີ ເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ສະຖານທີເກີດເຫດແມ່ນຫຼັກ8ບ່ອນຈູດຂີ້ເຫຍື້ອບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນລູກຫຼານໃຜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *