ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့တဲ့ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈက တတိယလူsee more….

ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ဦးေသဆုံးခဲ့တဲ့ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈက တတိယလူsee more….

(ဘလုံးလေထြး အသံေတြၾကားရပီး) အသံေပ်ာက္သြားပါတယ္ ….. ဖုန္းထပ္ေခၚလဲဘယ္လို႔မွေခၚလို႔မေတာ့ပါ …. ဖုန္းလက္ခံရရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းကိုယ္တိုင္လိုက္သြားေတာ့ (၅-၁၀ မိနစ္အတြင္းေရာက္) ကားက Novotel ေရွ႕မွာ ေမွာက္ေနပါပီ ဒါဟာ သမ႐ိုးက် ကားေမွာက္မႈမဟုတ္ဘူးလို႔ယူစပါတယ္, တစ္ဖက္ကား (ကားခ်င္းညိထားတယ္ဆိုတဲ့ကား) နဲ႔ ျပႆနာတစ္ခုခုတက္ပီး တစ္ဘက္ရန္လိုေနတဲ့ကားေၾကာင့္ ေမွာက္သြားရတာ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *