အိပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူက မိဘမ်ားမွေခၚခိုင္း၍ဟုဆိုကာ ေခၚသြားျပီးေနာက္တြင္… See more

အိပ္ေနသည့္ မိန္းကေလးကို အိမ္နီးခ်င္း ျဖစ္သူက မိဘမ်ားမွေခၚခိုင္း၍ဟုဆိုကာ ေခၚသြားျပီးေနာက္တြင္… See more

ပ္ေပ်ာ္ေနသည့္ သမီးျဖစ္သူအား မိဘမ်ားက ေခၚခိုင္းသည္ဟုဆိုကာ လႈပ္ႏႈိး ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ထို႔ေနာက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္(၆၀)ရပ္ကြက္၊ ဧရာဝဏ္လမ္းေဘးရွိ ခ်ဳံပုတ္အနီးသို႔ အေရာက္

မူးသီး(ခ)ေမာင္သန္းက သမီးျဖစ္သူကို သားမယားအျဖစ္ ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီး ၆၀ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးအနီး ေ႐ႊလီလမ္းေဘး၌ ထားကာ ထြက္သြားခဲ့သည္။တိုင္ၾကားသူက အလုပ္မွ ေနအိမ္သို႔ ျပန္လာစဥ္ သမီးျဖစ္သူက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေျပာျပသိရသည္ဆိုကာ

ညေန ၄ နာရီ ၁၅ တြင္ သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းသို႔ လာေရာက္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခဲ့သည္။ဒဂုံ(ဆိပ္ကမ္း)ရဲစခန္းက ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၆/ ၃၆၃ အရ မူးသီး (ခ) ေမာင္သန္းအား ဖမ္းဆီး၍ ဆက္လက္စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *