ຄົນລາວແລະແຟນເພງໝໍລຳອິນແຕ່ງ

?ຄົນລາວແລະແຟນເພງໝໍລຳອິນແຕ່ງໄດ້ຫຼັ່ງໄຫຼໄປຮ່ວມງານສົ່ງສະການໝໍລຳອິນແຕ່ງເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ

ມື້ນີ້ ທາງທີມງາມຂ່າວພັນລາວກໍຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈກັບຄອບຄົວ

ໝໍລຳອິນແຕ່ງຕໍ່ການຈາກໄປໃນຄັ້ງນີ້ ແລະ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຈົ່ງໄປສູ່ສຸຂະຕິ

ໄປເປັນໝໍລຳປະດັບຊັ້ນຟ້າສວງສະຫວັນ??

…..


…..

…..

…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *