၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိ စပါးအုံးမြွေတစ်ကောင် ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ခံရသည့် လူငယ်စုံတွဲကို ကူညီ (ရုပ်သံ)။

၅၀၀ ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့ စပါးအုံးမြွေကြီး ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်စုံတွဲကို ကယ်ဆယ်နိုင် (ရုပ်သံ)

၅၀၀ ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့ စပါးအုံးမြွေကြီး ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်စုံတွဲကို ကယ်ဆယ်နိုင် (ရုပ်သံ)

၅၀၀ ကီလိုဂရမ်လေးတဲ့ စပါးအုံးမြွေကြီး ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ လူငယ်စုံတွဲကို ကယ်ဆယ်နိုင် (ရုပ်သံ)

၅၀၀ ကီလိုဂရမ်ရှိ စပါးအုံးမြွေတစ်ကောင် ရုတ်တရက် တိုက်ခိုက်ခံရသည့် လူငယ်စုံတွဲကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည့် VDO (ရုပ်သံအစီအစဉ်)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *