သူမ သေဆုံးသွားလျှင် သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ လှူဒါန်းထားလိုက်တဲ့ မေသက်ခိုင်

သူမ သေဆုံးသွားလျှင် သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဆေးတက္ကသိုလ်သို့ လှူဒါန်းထားလိုက်တဲ့ မေသက်ခိုင်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *