မြွေဟောက်အကိုက်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၂ ဦးကို ကူညီရင်း မြွေကိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။

မြွေဟောက်အကိုက်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၂ ဦးကို ကူညီရင်း မြွေကိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။

မြွေဟောက်အကိုက်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၂ ဦးကို ကူညီရင်း မြွေကိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။

မြွေဟောက်အကိုက်ခံရတဲ့ ကျောင်းသား ၂ ဦးကို ကူညီရင်း မြွေကိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံတင်ထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။

VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *