နိုင္ငံျခားသို့၂၁ႏွစ္ၾကာေအာင္အလုပ္သြားလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လာခ်ိန္မွာ့ေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဟာ သူမကိုလြမ္းတဲ့စိတ္နဲ႔… See more

နိုင္ငံျခားသို့၂၁ႏွစ္ၾကာေအာင္အလုပ္သြားလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပန္လာခ်ိန္မွာ့ေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူဟာ သူမကိုလြမ္းတဲ့စိတ္နဲ႔… See more

ဗီယက္နမ္ Duyenဆိုသည့္အမ်ိဳးသမီးဟာ အသက္၁၃ႏွစ္အ႐ြယ္မွာဘဲ ေယာက်ာ္းရခဲ့ၿပီး အသက္၁၄ႏွစ္အ႐ြယ္တြင္ ဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသို႔အလုပ္သြားလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အ႐ူးတစ္ပိုင္းျဖစ္သြားခဲ့ရသည့္အတြက္ ခက္ခဲပင္ပန္းမႈေတြကို ထပ္မံရရွိခဲ့ပါတယ္။ယခုမွာလည္းအမ်ိဳးသမီးဟာ ဆင္းရဲစြာျဖင့္ ခင္ပြန္းကိုျပဳစုရင္း ရွင္သန္ဖို႔ႀကိဳးစားေနရပါတယ္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *