ຝາກເຖິງກຸ່ມຄົນບາງກຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລື່ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເ ພ ດ (ເພດສະພາບ), ໂດຍສະເພາະຄູອາຈານ ເເລະ ພໍ່ເເມ່ນັກຮຽນ.

ຝາກເຖິງກຸ່ມຄົນບາງກຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈເລື່ອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເ ພ ດ (ເພດສະພາບ), ໂດຍສະເພາະຄູອາຈານ ເເລະ ພໍ່ເເມ່ນັກຮຽນ.

ຝາກເເຊກັນອອກໄປຫຼາຍໆ, ໃຫ້ໄປຮອດອາຈານຜູ້ໜຶ່ງ, ທີ່ໂຮງຮຽນເເຫ່ງໜຶ່ງ.

ຊົມຄຼິບ

ຂອບໃຈຫຼາຍໆ 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *