လူတစ္စုရဲ႕ လုပ္ၾကံျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ မင္းသားမင္းေမာ္ကြန္း သတင္း သိၿပီးၾကၿပီလား

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

လူတစ္စုရဲ႕ လုပ္ၾကံျခင္းခံလိုက္ရတဲ့ မင္းသားမင္းေမာ္ကြန္း သတင္း သိၿပီးၾကၿပီလား

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *