ကြယ္လြန္သူ ေဇယ်ာေသာ္ ရဲ႕ ဝိဥာဥ္ ပူးျပီး ကြပ္မ်က္ခံရတဲ့မနက္ကဘယ္လိုရက္ရက္စက္စက္လုပ္ခံခဲ့ရလဲေျပာျပ..”See More

ကြယ္လြန္သူ ေဇယ်ာေသာ္ ရဲ႕ ဝိဥာဥ္ ပူးျပီး ကြပ္မ်က္ခံရတဲ့မနက္ကဘယ္လိုရက္ရက္စက္စက္လုပ္ခံခဲ့ရလဲေျပာျ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *