နိုဝင်ဘာလ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၂၂ . ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ခွန်ထီယန်မြို့နယ် အေကချိုင် ၈၉ လမ်းရှိ အငှားတိုက်ခန်းမှာ တစ်ယောက်ထဲနေထိုင်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *