အနီတံဆိပ်ပစ်ကပ်ထရပ်ကား ပျက်ကျ၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ငိုယို၍ ၃လသားကလေးငယ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ဇနီးဖြစ်သူ သေဆုံးပြီး အိပ်ပျော်သွားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အနီတံဆိပ်ပစ်ကပ်ထရပ်ကား ပျက်ကျ၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ငိုယို၍ ၃လသားကလေးငယ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ဇနီးဖြစ်သူ သေဆုံးပြီး အိပ်ပျော်သွားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အနီတံဆိပ်ပစ်ကပ်ထရပ်ကား ပျက်ကျ၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ငိုယို၍ ၃လသားကလေးငယ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ဇနီးဖြစ်သူ သေဆုံးပြီး အိပ်ပျော်သွားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

 

အနီတံဆိပ်ပစ်ကပ်ထရပ်ကား ပျက်ကျ၍ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ငိုယို၍ ၃လသားကလေးငယ်မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ ဇနီးဖြစ်သူ သေဆုံးပြီး အိပ်ပျော်သွားကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *