ເສຍດາຍເດ! ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີ ປາຂ່າ

ເສຍດາຍເດ! ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີ ປາຂ່າ

……
ເສຍດາຍເດ! ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີ ປາຂ່າ
…..

😢ເສຍດາຍເດ! ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ມີ ປາຂ່າ

ກໍເຮັດໃຫ້ສະມາຄົມເຮືອ-ປະຊາຊົນ

ບ້ານຫາງຄອນ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ຂາດລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ ເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ເດີ

✌️ ຕອນມີບໍ່ຮັກສາ ຕອນໝົດໄດ້ແຕ່ຈົ່ມ 🐬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *