ဘုရားသုံးဆူမှာ ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင် လုယက်ခံရပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။

ဘုရားသုံးဆူမှာ ရွှေဆိုင်တစ်ဆိုင် လုယက်ခံရပြီး ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုလည်း သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။

=

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *