ကားမတော်တဆကြောင့် အောက်ပိုင်းသေဆုံးသွားသော မိခင်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်းအိမ်များမှတောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းသည့်အလုပ်လေးတွေလုပ်ပြီး ကြိုးစားနေရသည့် ၅တန်းကျောင်းသူ​ေလး

ကားမတော်တဆကြောင့် အောက်ပိုင်းသေဆုံးသွားသော မိခင်ကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်းအိမ်များမှတောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းသည့်အလုပ်လေးတွေလုပ်ပြီး ကြိုးစားနေရသည့် ၅တန်းကျောင်းသူ​ေလး
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *