ဝမ်းနည်းစရာမှာ နဂါးသည် ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနောက်ဘက်တွင် တက်လာပြီး ချီတက်ပွဲသည် ရုတ်တရက် ပြိုကျသွားသည်။ ကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းက ကြမ်းပြင်ကို ထိမှန်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို မရောက်ခင် သေဆုံးသွားတာ (နှိပ်ပါ။

ဝမ်းနည်းစရာမှာ နဂါးသည် ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနောက်ဘက်တွင် တက်လာပြီး ချီတက်ပွဲသည် ရုတ်တရက် ပြိုကျသွားသည်။ ကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းက ကြမ်းပြင်ကို ထိမှန်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို မရောက်ခင် သေဆုံးသွားတာ (နှိပ်ပါ။]

ဝမ်းနည်းစရာမှာ နဂါးသည် ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနောက်ဘက်တွင် တက်လာပြီး ချီတက်ပွဲသည် ရုတ်တရက် ပြိုကျသွားသည်။ ကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းက ကြမ်းပြင်ကို ထိမှန်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို မရောက်ခင် သေဆုံးသွားတာ (နှိပ်ပါ။

ဝမ်းနည်းစရာမှာ နဂါးသည် ပစ်ကပ်ထရပ်ကားနောက်ဘက်တွင် တက်လာပြီး ချီတက်ပွဲသည် ရုတ်တရက် ပြိုကျသွားသည်။ ကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းက ကြမ်းပြင်ကို ထိမှန်ပြီး ဘုရားကျောင်းကို မရောက်ခင် သေဆုံးသွားတာ (နှိပ်ပါ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *