ຊື່ວ່າຂີ້ລັກ ບໍ່ລັກເເຕ່ລົດ ຫຼື ເງິນ ( ລັກໝົດທຸກຢ່າງ)

ຊື່ວ່າຂີ້ລັກ ບໍ່ລັກເເຕ່ລົດ ຫຼື ເງິນ ( ລັກໝົດທຸກຢ່າງ)

ປະໂທ້

ຊື່ວ່າຂີ້ລັກ

ບໍ່ລັກເເຕ່ລົດ ຫຼື ເງິນ

( ລັກໝົດທຸກຢ່າງ)

ຫຼ້າສຸດລັກ ຕັ່ງ .

ເຫດເກີດທີ່ ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ ເມືອງ ໄຊຖານີ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ!…

 

ຄລິບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *