ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວ

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວ

?ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວອະດິດຫົວຫນ້າເກົ່າອ້າຍ ສັກປະເສີດ ຢູ່ບໍລິສັດໂຄລາວ

ຂໍໃຫ້ອ້າຍຂື້ນສູ່ສະຫັວນຊັ້ນຟ້າເດີບໍເຈັບບໍປວດອີກແລ້ວ?ອ້າຍເປັນຫົວຫນ້າທີສຸດຍອດ

ອ້າຍ​ເປັນຄົນ​ໃຈດີ,​ຢູ່ນຳອ້າຍມາ10ປີບໍເຄີຍຮ້າຍລູກນ້ອງເລີຍ,​ມີແຕ່ບອກສອນແນະນຳສີ່ງດີໆໃຫ້ຕະຫລອດ

ທີມງານHRໂຄລາວຮັກແລະເຄົາລົບນັບຖືເດີອ້າຍ???




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *