ခင္ပြန္းကို ဇနီးျဖစ္သူမွ ေဖ့ဘုတ္အေကာင့္ထဲတြင္ အျခားမိန္းကေလးမ်ားနဲ႔ စကားေျပာဆိုျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ရာမွ…

ပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္

မလွသင္းၾကည္သည္ ကိုမ်ိဳးသန္႔ဦး အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ (၆)ေပါင္တူျဖင့္ ဦးေခါင္းအား အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုႏွက္ရိုက္မႈ႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူေနရာတြင္

ေသဆုံးေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါလူသတ္မႈ႔အား ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈ႔ဖြင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။
ပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္

မလွသင္းၾကည္သည္ ကိုမ်ိဳးသန္႔ဦး အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ (၆)ေပါင္တူျဖင့္ ဦးေခါင္းအား အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုႏွက္ရိုက္မႈ႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူေနရာတြင္

ေသဆုံးေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါလူသတ္မႈ႔အား ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈ႔ဖြင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ပဳလုပ္ခဲ့ သျဖင့္

မလွသင္းၾကည္သည္ ကိုမ်ိဳးသန္႔ဦး အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ (၆)ေပါင္တူျဖင့္ ဦးေခါင္းအား အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုႏွက္ရိုက္မႈ႔ေၾကာင့္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူေနရာတြင္

ေသဆုံးေနေၾကာင္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါလူသတ္မႈ႔အား ပဲခူးၿမိဳ႕ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းမွ အမႈ႔ဖြင့္ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးလၽွက္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *