ຍິງສາວປິ ດ ສະໜາ

ຍິງສາວປິດສະໜາທີ່ຖຶກຂ້າຕະກຳແລ້ວຍັດກະເປ໋າໄຫຼລົງນ້ຳຂອງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄທພົບເຫັນໃນວັນທີ່29/9/22 ທີ່ຈັງຫວັດນະຄອນພະນົມຂໍ້ສັນນິຖານເບື່ອງຕົ້ນແມ່ນຊື່ນາງວິພາພອນ

ກອງສິນປະທານບໍລິສັດລາວວິໄອພີ ພັດທະນາການລົງທຶນລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *