ແຈ້ງມາວ່າມີຜູ້ສູນຫາຍ

ວັນທີ່ 4.10.2022 ໄດ້ຮັບແຈ້ງມາວ່າມີຜູ້ສູນຫາຍ

ສອງຄົນຢູ່ບ້ານດອນກວດ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ ຕອນນີ້ຍັງບໍ່ພົບເຫັນຜູ້ສູນຫາຍ

ຂໍໃຫ້ພົບເຫັນໄວ????

ຕິດຕາມລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *