ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດກະບະທະຫານຕໍາທ້າຍລົດສິບລໍ້ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ 4 ເຈັບສາຫັດ 3,

ເກີດອຸບັດຕິເຫດລົດກະບະທະຫານຕໍາທ້າຍລົດສິບລໍ້ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ 4 ເຈັບສາຫັດ 3,

? ເກີດອຸບັດຕິເຫດ

ລົດກະບະທະຫານຕໍາທ້າຍລົດສິບລໍ້ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ 4 ເຈັບສາຫັດ 3, ທີ່

ບຶງການ ປະເທດໄທ.

https://laothai.org/

#ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *