စိတ္မေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ နာမည္ႀကီး ျမန္မာအႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားတာ-သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးရသတင္း

စိတ္မေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ နာမည္ႀကီး ျမန္မာအႏုပညာရွင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားတာ-သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးရသတင္း
ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่1

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่2

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่3
VDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *